Error en el procés

Ha hagut un error en el procés, el vostre servei ja s’ha efectuat o l’arxiu que intentàveu enviar era massa gran.
Si el vostre servei no s’ha arribat a efectuar, envieu un correu a correu@llenguaenlinia.com indicant el servei que havíeu sol·licitat. Si l’error s’ha donat en pujar un arxiu, per favor adjunteu-lo al correu electrònic.