Condicions d’ús

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal facilitades ací formaran part d’un fitxer d’usuaris i clients a nom d’Ahead Data SLNE. Aquestes dades seran tingudes en compte per a establir comunicacions entre el servei Llengua en línia i les persones sol·licitants i per a permetre’ls l’accés a la Plataforma Moodle. Les dades personals incorporades a aquest fitxer seran usades únicament per a l’atenció als usuaris i la corresponent facturació, i no seran cedides a altres empreses ni institucions. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades es podran exercir través de l’adreça de correu de correu@llenguaenlinia.com o mitjançant correu postal a la següent adreça:
Ahead Data SLNE
C/ Pintor Cabrera, 73, 2A
03803 Alcoi (Alacant)

Prestació del servei
El servei està oferit per Ahead Data S.L.N.E., CIF B-54519152. Si tenen qualsevol dubte, suggerència o consulta tècnica referent al servei poden adreçar-se per correu electrònic a correu@llenguaenlinia.com.