La competència lectora

Segons l’informe PISA 2009 Espanya té un 20 % de l’alumnat en els nivells més baixos de comprensió lectora. Actualment ens preocupen conceptes com l’excel·lència, els millors resultats, etc. però ens hauríem de preguntar: quines són les nostres limitacions i com podem fer millor les coses?

Emilio Sánchez Miguel, Catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació  de la Universitat de Salamanca, explica que  la competència lectora requereix un aprenentatge acumulatiu molt exigent que pot durar més de deu anys. També diu que aquest procés necessita de professors que els donen sentit i els ajuden “regulatòriament”. Tot i que, ara tenim professors que tendeixen a utilitzar ajudes invasives, poca planificació i la lectura en les unitats didàctiques té poc de pes.

Segons l’especialista, avui dia, el canvi factible és augmentar la presència de les lectures que tinguen una funció d’aprenentatge en el desenvolupament de les unitats didàctiques.

“Hay que elegir lo bueno y lo bueno no necesariamente es lo mejor. Nuestra responsabilidad es hacer la cosas un poco mejor.” Emilo Sánchez Miguel

-

Comments are closed.