«Los países que mandan menos deberes tienen los mejores resultados»

El títol d’aquesta entrada és una afirmació que fa l’Observatori de la Infància belga. En la notícia s’explica quines són les pràctiques de països com Finlàndia, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Grècia i Espanya pel que fa a les hores lectives, l’adaptació dels deures segons el tipus d’alumnat i l’edat, la importància del temps de lleure i fins i tot, es parla de l’existència d’un decret que regula els deures escolars:

«Los países que mandan menos deberes tienen los mejores resultados» en el informe PISA, según el Observatorio de la Infancia belga, que ha retado a probar «un mes sin deberes» en casa, pero ampliando la jornada escolar en Bélgica para que se puedan completar en la escuela. De esta forma, creen que los profesores tomarían conciencia del trabajo que ordenan hacer en casa y se pondría de relieve si, como sostienen el 65% de los padres, son excesivos. Un decreto de 2001 regula los deberes escolares prohibiéndolos hasta tercero de Primaria y estableciendo unos límites de hasta 20 minutos para tercero y cuarto y de 30 minutos para quinto y sexto. Sin embargo, un estudio reciente indica que la mayoría de los niños dedica una hora al menos a hacer tareas.
La notícia completa en el diari ABC.es

La pregunta que ens ve al cap és: “Coneixen aquestes dades els professors de primària i secundària de les nostres escoles a l’hora de manar els deures per a casa?”

-

Comments are closed.