La competència en lectura digital

Segons PISA in Focus els estudiants d’alguns països tenen major competència en lectura digital que altres; de mitjana les alumnes tenen major competència en lectura digital, tot i que la diferència entre xiques i xics és major en lectura impresa; però, quan es comparen xics i xiques amb nivells semblants de competència en lectura impresa, els xics obtenen major puntuació en lectura digital.

L’estudi conclou destacant la importància d’adquirir les habilitats i les destreses en lectura digital i de l’aprofitament d’aquesta competència per a millorar els resultats en lectura.

Així mateix, ens hauríem de preguntar:

  • Perquè alguns països obtenen majors resultats que altres en lectura digital?
  • Com hem de combatre aquestes mancances?

-

Comments are closed.